Tháo dỡ công trình

Địa bàn hoạt động của chúng tôi rộng khắp cả nước. Với rất nhiều đơn vị trực thuộc ở các tỉnh, thành...

Hiện nay, có nhiều vụ khi tháo dỡ nhà, công trình có gây ảnh hưởng đến các nhà và công trình xung quanh như khiến...

Zalo
favebook